ព័ត៌មាន

ទស្សនៈស្ដីពីជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតម ដោយ៖ លោក ឈុន ផាវ៉េង, មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
8
1620

ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារ ដែលក្រោយមកមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ថា ព្រះពុទ្ធ គឺជាបុត្រានៃមហាក្សត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌាបុរាណ ដែលត្រូវស្នងរាជ្យសម្បត្តិបន្តពីព្រះវរបិតា។ ទោះបី បិតាខំប្រឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរៀបចំជីវិតបុត្រារូបនេះ ឲ្យពេញចិត្តនិងរាជសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ព្រះអង្គមិនទទួលយកជីវិតបែបនេះឡើយ។ ព្រះអង្គបានចាកចេញពីរាជវាំង ប្រពន្ធកូន ស្រីស្នំ និងទ្រព្យទាំងឡាយ ទៅបួសជាសមណ ដើម្បីសិក្សាស្វែងរកការពិតនៃជីវិត។ ព្រះអង្គបានរកឃើញទស្សនៈស្ដីពីជីវិតតាមរយៈ ចតុរារិយសច្ចៈ។ ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង អាចជួយមនុស្សទាំងឡាយយកទៅប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានល្អប្រសើរយ៉ាងពិតប្រាកដ នៅគ្រប់សម័យកាល។ 


សូមចូលអានខ្លឹមសារលម្អិត និងមានអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៀតតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

http://rac.gov.kh/researchs-categories/1/researchs?page=6 

សេចក្តីប្រកាស